Deelnemers aan het woord

Basiscursus elektro

29 september 2021

Momenteel zit de NL Leert Door subsidie midden in de uitvoerende fase. Aan het eind van de training wordt aan elke cursist gevraagd om het evaluatieformulier in te vullen, om op deze manier een beeld te krijgen hoe de training ervaren wordt. De deelnemers hebben bij de evaluatie de keuze uit vijf antwoorden: zeer weinig, weinig, gemiddeld, veel en zeer veel.

Kennis

Aan de cursisten werd gevraagd in welke mate ze nieuwe kennis en vaardigheden hebben opgedaan in de training. Alle cursisten zeggen gemiddeld tot zeer veel nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan te hebben tijdens de trainingsdagen.

Toepassing in de praktijk

Het leren van kennis kan een goede basis vormen voor het uitvoeren van alledaagse werkzaamheden. Aan de respondenten werd gevraagd in hoeverre ze de geleerde kennis kunnen toepassen in hun huidige of toekomstige loopbaan. 77% van de cursisten geeft aan dat zij de geleerde kennis gemiddeld tot zeer bruikbaar vinden in hun huidige of toekomstige loopbaan.

Maatwerk

De deelnemers waren erg te spreken over de aandacht die werd besteed aan de persoonlijke leerbehoefte. 88% van de respondenten vindt dat er gemiddeld tot zeer veel aandacht is voor persoonlijke leerbehoefte tijdens de training.

Hier doen we het voor!

Aan de cursisten wordt gevraagd wat hen het meest heeft aangesproken tijdens de trainingsdagen. Een van de mooiste quotes wordt hieronder weergegeven:

 “Mijn kennis over elektrotechniek weer opgefrist, hierdoor kan ik in de toekomst onze technische dienst beter ondersteunen en zelf kleine storingen oplossen!”

Een geslaagde training

De deelnemers werd de vraag voorgelegd hoe waarschijnlijk het is dat ze de training zouden aanbevelen aan een vriend of collega (op een schaal van 1 tot 10). Het gemiddelde cijfer wat hieruit voortkomt is een mooie 7,8.

Uit de ingevulde evaluatieformulieren kunnen wij concluderen dat de Basiscursus Elektro een groot succes was! Wij zijn ervan overtuigd dat we deze enthousiaste deelnemers verder hebben kunnen helpen. Namens GBT Opleidingen willen we de deelnemers bedanken voor de inzet tijdens de training. 

Terug naar het overzicht

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.