Deelnemers aan het woord

Algemene ervaringen effectief communiceren

26 juli 2021

Momenteel zit de NL Leert Door subsidie midden in de uitvoerende fase. Aan het eind van de training wordt aan elke cursist gevraagd om het evaluatieformulier in te vullen, om op deze manier een beeld te krijgen hoe de training ervaren wordt. De deelnemers hebben bij de evaluatie de keuze uit vijf antwoorden: zeer weinig, weinig, gemiddeld, veel en zeer veel.

Nieuwe kennis

De deelnemers waren erg positief over de nieuwe kennis en vaardigheden die zij vergaard hebben tijdens deze training. 97% van de cursisten heeft gemiddeld tot zeer veel nieuwe kennis opgedaan tijdens de training. 83% van de cursisten geeft aan dat hij of zij (zeer) veel nieuwe kennis heeft opgedaan tijdens de lesdagen.

Toepassing in de praktijk

Het vergaren van nieuwe kennis is altijd goed. Echter is het toepassen van nieuwe kennis in de praktijk nog veel belangrijker. De deelnemers werd gevraagd in hoeverre de geleerde stof toe te passen is bij de huidige of toekomstige baan. 97% van de cursisten vindt dat het gemiddeld tot zeer bruikbaar is in de praktijk.

Leren op maat

De deelnemers waren erg te spreken over de aandacht die werd besteed aan de persoonlijke leerbehoefte. 97% van de respondenten vindt dat er gemiddeld tot zeer veel aandacht is voor de persoonlijke leerbehoeftes. 66% van de respondenten vindt zelfs dat er (zeer) veel aandacht wordt besteed aan hetgeen dat de deelnemer wil leren. 

Opmerkingen die terugkwamen in de evaluaties

‘Dankjewel voor de lessen en tips, ik zal deze zeker gebruiken in de toekomst.’

‘Leuke enthousiaste trainer die een goede balans tussen theorie en opdrachten geeft. Ik vond het heel prettig dat er geluisterd werd naar onze leerbehoefte en de training daarop aangepast werd. Enorme flexibiliteit in de training die ik waardeer.’  

‘Zeer tevreden en leerzaam geweest en zou graag meer cursussen willen volgen.’ 

Tevreden deelnemers

De deelnemers werd de vraag voorgelegd hoe waarschijnlijk het is dat ze de training zouden aanbevelen aan een vriend of collega (op een schaal van 1 tot 10). Het gemiddelde cijfer wat hieruit voortkomt is een mooie 8,2.

Uit de ingevulde evaluatieformulieren kunnen wij concluderen dat de training Effectief Communiceren een groot succes was! Wij zijn ervan overtuigd dat we deze enthousiaste deelnemers verder hebben kunnen helpen. Namens GBT Opleidingen willen we de deelnemers bedanken voor de inzet tijdens de training.  

Terug naar het overzicht

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.