Deelnemers aan het woord

Deelnemers aan het woord: Evaluatie Praktisch leidinggeven op de werkvloer

Op 19 november 2019 was de startdatum voor de training Praktisch leidinggeven op de werkvloer in Venlo. De deelnemers zijn aangemeld via de zoek-en-boek pagina op onze website. Het gaat hier ditmaal om een samengestelde groep met medewerkers van verschillende bedrijven, aangezien het een open inschrijving betrof.

Aan het eind van de laatste trainingsdag werden er evaluatieformulieren uitgedeeld en ingevuld door de deelnemers. Deze evaluatieformulieren willen wij graag met u delen, zodat er meer inzicht komt in de meningen van deelnemers over deze training. De deelnemers hebben de keuze uit vijf antwoorden; zeer slecht, slecht, gemiddeld, goed en uitstekend.

Wij zijn altijd benieuwd naar de behoefte die deelnemers hebben voordat zij beginnen aan deze training. De medewerkers worden tenslotte opgegeven door hun werkgevers. Deze groep, van zeven deelnemers, geeft aan dat er gemiddeld tot veel behoefte was aan de training voordat deze begon.

“Ik had voornamelijk behoefte aan zelfvertrouwen als leidinggevende en wilde werken aan mijn communicatieve vaardigheden.”

We vroegen de deelnemers of ze veel nieuwe kennis opgedaan hebben tijdens deze training. Vijf van de zes deelnemers beantwoordden deze vraag met ‘veel’, de andere twee vinden achteraf dat ze ‘zeer veel’ nieuwe kennis hebben opgedaan.

Er is volgens de deelnemers genoeg ruimte voor eigen inbreng, wat wij vooraf als zeer belangrijk achten. Hierdoor kan onze trainer Herman namelijk de verdiepingsslag maken naar praktijkvoorbeelden per deelnemer.

De training Praktisch leidinggeven op de werkvloer wordt volgens ‘blended learning’ gegeven, wat betekent dat er naast de groepstraining ook een e-learning wordt aangeboden. De deelnemers geven aan tussen de 3 en 5 uur buiten de lesdagen aan de training te hebben besteed.

Herman de Rijk geeft de training Praktisch leidinggeven op de werkvloer in Venlo, november 2019

Buiten de inhoud van de training vroegen we deelnemers naar de sfeer tijdens de training (ook niet onbelangrijk!). Vijf deelnemers noemden de sfeer ‘uitstekend’. Twee vonden het ‘goed’.

“Ik vond het een leuke sfeer en ik kan deze training iedereen aanraden.”

Concluderend zijn de evaluaties van deze groep uitstekend te noemen. Wij zijn trots op het feit dat wij, samen met Herman, deze groep beginnende leidinggevenden verder hebben kunnen helpen!