Eric's blog #2

Mijn medewerkers kunnen onze machines niet bedienen!

U zit met de handen in het haar vanwege een veelheid aan storingen, vage faalposten en geïrriteerde teamleiders over medewerkers die aan ‘de lijn’ niet doen, of kunnen, wat ze voor uw gevoel zouden moeten doen. U heeft toch goede medewerkers aangenomen! Hoe kan dit nu?

Helaas doet deze situatie zich vaak voor bij productiebedrijven. De oorzaak? Het ontbreken van goede en actuele werkinstructies of SOP’s of het niet op de juiste plaats en tijd beschikbaar zijn daarvan. En als deze er wel zijn, is het nog de vraag of de betreffende medewerker door de juiste mentor/teamleider op de werkplek is geïnstrueerd en of er ook wordt ‘getoetst’ conform de productienorm.

De oplossing is simpel. Wij helpen u graag om deze situatie aan te pakken. Wij hebben veel ervaring met het opzetten van een functionele structuur, het ontwikkelen van goede instructiematerialen en het trainen van uw mentoren/teamleiders. Samen met u zorgen we voor een goed en werkbaar beheerssysteem, zodat toekomstige aanpassingen op de juiste plaats worden verwerkt en op het juiste moment op de juiste plek worden gebruikt.