Gilde-BT Bedrijfsopleidingen behaalt NRTO-keurmerk

Gilde-BT Bedrijfsopleidingen behaalt NRTO-keurmerk

Afgelopen zomer is Gilde-BT Bedrijfsopleidingen lid geworden van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).

De reden hiervoor is dat NRTO en zijn leden staan voor kwaliteit in de opleidingenmarkt. Deze kwaliteit wordt vervolgens aangetoond door als lid het NRTO-kwaliteitskeurmerk te behalen. Om te bepalen of een lid aan de kwaliteitseisen voldoet, wordt door een onafhankelijke externe organisatie een audit afgenomen. Op 1 november heeft Gilde-BT Bedrijfsopleidingen dit keurmerk behaald.

“Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid. Het keurmerk is in de opleidingenmarkt een teken van kwaliteit en professionaliteit.”