Jouke's Blog #1

Een effectieve werkplekopleiding? Begin bij de basis!

Vrijwel elk bedrijf dat ik spreek ziet het belang van een goed werkende en naadloos aansluitende werkplekopleiding in. Denk maar eens aan het snel en efficiënt inzetbaar maken van nieuwe medewerkers, borging van de aanwezige kennis in het bedrijf én het gestructureerd en begeleid trainen van (nieuwe) medewerkers op werkplekgerelateerde taken en objectief toetsen op vooraf gestelde normen.

Jarenlange ervaring met het ontwikkelen en implementeren van maatwerkwerkplekopleidingen heeft mij geleerd dat een effectieve opleiding op de werkvloer altijd begint met een solide basis. Voordat we de diepte in gaan met het aanbieden van toepasbare theorie, achtergronden en het waarom, zal het HOE van de dagelijkse praktijk moeten zijn geborgd.

Een goede basis

Een goede basis voor een effectieve werkplekopleiding begint daarom bij het maken van een effectieve structuur waarin praktijkgerichte korte leermodules (didactische schil) zijn gebouwd rondom effectieve werkinstructies en voorzien van objectieve toetsinstrumenten. Kwalificerend opleiden op taakniveau!

Het trainen van eigen mentoren, die collega’s on-the-job begeleiden, speelt hierin ook een grote rol. Dat het trainen en begeleiden van collega’s door een eigen mentor ook een “vak apart” is, blijkt steeds weer in de praktijk. De beste medewerker op de vloer is niet per definitie de beste mentor! Dat vergt andere skills. Eigen mentoren trainen en begeleiden in hun werk als mentor zorgt er voor dat zij goed beslagen en professioneel hun job doen.

Jouke werkplekopleidingen blog

In eigen beheer houden

Het mooie van deze basisopzet voor een werkplekopleiding, is dat het bedrijf zelf deze activiteiten in eigen beheer kan ontwikkelen en uitvoeren. Het ontwikkelen en onderhouden van werkinstructies is immers al vaak een onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden op de werkvloer. Of in ieder geval, dat zou het in onze ogen moeten zijn! U heeft ongetwijfeld al enkele medewerkers in uw bedrijf die het leuk vinden om (nieuwe) collega’s te begeleiden en die dat ook al naar beste kunnen en motivatie doen. Het enige wat dan nog nodig is, is dit structureren, mobiliseren, optimaliseren én faciliteren. En…….laten wij daar nu eens goed in zijn en dat ook leuk vinden om te doen!

Mijn advies

Wilt u dit proces in gang zetten binnen uw organisatie? Ik adviseer en begeleid u hierin graag! Wij gaan dan samen werken aan het maken van goede en werkbare werkinstructies, het professioneel begeleiden en trainen van collega’s én het zorgen voor een goede organisatie rondom werkplekopleidingen. Hierdoor integreert uw bedrijf daadwerkelijk de werkplekopleidingen binnen de eigen organisatie. U bent dus niet meer afhankelijk van een externe partij. En zeg nu zelf, welke operationeel manager wil dat nu niet?

Meer weten wat er mogelijk is en in welke varianten? Ik kom graag langs om hierover te sparren. Het kost u slechts wat tijd en, als het kan, een kop koffie.