Selecteer een pagina

Klant aan het woord - Ionbond

Klant aan het woord – Ionbond

Met inzet van de unieke EMT-aanpak van GBT Opleidingen is een aantal maanden geleden gestart met het opzetten van een eigen ‘werkplekgerichte-bedrijfsschool’ bij IonBond Netherlands B.V. (hierna afgekort Ionbond) in Venlo.

IonBond levert coating services, die worden ingezet op metalen voorwerpen waar ze zorgen voor vermindering van de slijtage en reductie van de wrijving. Een aantal voorbeelden zijn: gereedschappen voor de metaalbewerking, zoals boren en frezen, maar ook vormen en matrijzen. Ionbond werkt vanuit 37 coatingcentra verspreid over 16 landen.

Om de samenwerking tussen IonBond en GBT Opleidingen beter in beeld te krijgen, legden we een aantal vragen voor aan de mede-eigenaar van HRContracting, Bert Steegers, die met zijn bedrijf HR-taken uitvoert bij IonBond in Venlo. 

Wat is de aanleiding (uitgangspunten/doelen) geweest om met onze aanpak opleidingen te willen opzetten en uitrollen?
“Binnen de productie zijn 2 kerntaken van belang voor het productieproces:

Het bedienen van reinigings- en coatinginstallaties zodat industriële componenten worden gecoat en het (visueel) controleren en bewaken van de kwaliteit van gecoate (en ongecoate) industriële componenten. Deze kerntaken worden door Operators en Visuele controleurs uitgevoerd.

Ionbond opereert in een zeer competitieve markt waarin hoge kwaliteitseisen worden gesteld. Deze kwaliteitseisen zorgen ervoor dat het van groot belang is om alle medewerkers op het juiste niveau te krijgen en vervolgens te houden.

Wij vroegen GBT Opleidingen om naar het opleidings- en ontwikkelingsbeleid te kijken. De conclusie was dat er in het (recente) verleden allerlei trainingen hebben plaatsgevonden, maar dat er nog meer winst te halen viel in zaken zoals:

  • Structuur aanbrengen in de interne opleidingen;
  • Meer aandacht voor het ‘waarom’ achter alles wat medewerkers doen;
  • Het standaardiseren van werkprocessen en de medewerkers ook volgens deze standaarden trainen en toetsen;
  • De zelfredzaamheid van medewerkers (heb ik voldoende grip op mijn werk en kan ik proactief ingrijpen bij afwijkingen).”

 

Wat is uiteindelijk de reden geweest om GBT Opleidingen te betrekken als partner om deze doelen te realiseren?
“Ik heb vaker samengewerkt met GBT Opleidingen. Ze zijn bekend binnen de industriële wereld en hierdoor hebben zij het vermogen zich te verplaatsen in de klant.”

Wat is je ervaring over de samenwerking?
“Ik zie dat de samenwerking prima verloopt. De samenwerking tussen medewerkers van Ionbond en GBT Opleidingen verloopt soepel en goed.”

Wat zijn resultaten die tot nu toe zijn behaald?
“GBT Opleidingen is gestart met het in kaart brengen van de werktaken in relatie tot onze werkprocessen. Vervolgens zijn de leerdoelen en de leervolgorde van de werkplekopleiding opgesteld. Hierdoor is de opleidingsstructuur vastgesteld.

Momenteel zijn ze de leermodules aan het ontwikkelen samen met onze specialisten en de interne organisatie aan het klaar zetten voor de uitvoering van de interne opleidingen.”

Wat maakt GBT Opleidingen in jouw ogen anders dan andere opleiders?
“Ik zie GBT Opleidingen als een organisatie die praktisch handelt en to-the-point is. Ze geven goede feedback aan de klant en zijn oplossingsgericht.”