Klant aan het woord - Linssen Yachts

Klant aan het woord – Linssen Yachts

“Vertaling theorie naar praktijk bleek een groot voordeel”

belden

Linssen Yachts in Maasbracht is een in 1949 opgericht familiebedrijf dat is gespecialiseerd in het bouwen van luxe motorjachten. Om de technische kennis van een deel van het personeel te vergroten, schakelde het bedrijf GBT Opleidingen in, dat een maatwerktraject ontwikkelde op het gebied van de opleiding elektrotechniek.

Zo’n 110 medewerkers telt Linssen Yachts, waaronder veel mensen met een lang dienstverband, vertelt production manager Chris Sniekers. “Werknemers werken hier met veel plezier, dienstverbanden van 20, 30 jaar zijn geen uitzondering. Dat past bij een familiebedrijf.”

Twee groepen
Linssen Yachts is wereldwijd actief, maar de meeste jachten gaan naar klanten in Europa. Sniekers geeft aan dat het bedrijf een seriebouwer is. “Wel met de mogelijkheid voor extra opties.” Om de kennis van een deel van het technisch personeel te updaten en daarnaast een deel van het andere personeel technische kennis bij te brengen, werd besloten om afgelopen jaar een trainingstraject voor twee groepen te starten. “De ene groep bestond uit mensen met een ET-achtergrond van wie we de kennis wilden verbreden. De andere groep uit medewerkers die zich niet primair met techniek bezighouden, denk aan timmermannen, maar daar wel van tijd tot tijd mee te maken hebben, zoals met bekabeling.”

Eigen werkomgeving
GBT Opleidingen was bij Sniekers niet bekend, maar wel bij enkele van zijn collega’s. “Het feit dat zij opleiden met de focus op de eigen werkomgeving sprak aan. Veel cursussen hebben vooral een theoretische benadering. GBT Opleidingen heeft het theoretische aspect naar onze praktijk vertaald. Dat sprak aan – het biedt een groot voordeel.” Na enkele gesprekken tussen beide partijen kon begin 2020 de eerste groep van start gaan. Halverwege het jaar volgde de tweede groep. “Met name bij de groep technici bleek dat we enkele zaken moesten bijstellen. Daar heeft GBT Opleidingen flexibel en alert op gereageerd.”

Tevreden
De opleidingen zijn inmiddels afgerond en Sniekers kijkt met een tevreden gevoel terug. “Alles is prima verlopen, dankzij de goede voorbereiding, maar ook de heldere communicatie tijdens het traject. Dat dankzij de vertaling naar de praktijk van enorme meerwaarde is. De niet-technici kunnen nu bepaalde technische handelingen zelf doen. Er is zelfs een timmerman die technisch werk is gaan doen. De technici hebben hun kennis kunnen verbreden en hebben nog meer aandacht voor veilig werken.” De goede ervaring heeft ertoe geleid dat er wordt nagedacht over een vervolg, geeft Sniekers tot slot aan. “We bekijken momenteel waar behoefte aan is; daarna gaan we zeker weer met GBT Opleidingen in gesprek.”

Belden klant aan het woord mbo mechanisch operator