Root Cause Analysis

Root Cause Analysis

Met Root Cause Analysis brengen wij medewerkers de analysetechnieken bij die nodig zijn bij het oplossen van problemen.

Vooropleiding

Om aan dit trainingsprogramma te kunnen deelnemen is enige MTEE specifieke technische/procesmatige kennis nodig.

Opzet

In de drie dagen / zes dagdelen training wordt gewerkt volgens de zes stappen in het RCA proces:

 1. Omschrijf het probleem: Wat is er waargenomen en wat zijn de specifieke symptomen. Dit is minimaal één case bij MTEE om tijdens het traject aan te werken.
 2. Verzamel gegevens: Is er bewijs dat het probleem bestaat. Verzamel bewijsstukken en leg deze systematisch vast. Wie heeft het probleem geconstateerd? Hoelang doet het probleem zich al voor? Bepaal de impact en de frequentie van het probleem, met andere woorden kwantificeer het. Bepaal het risico van niet oplossen.
 3. Bepaal mogelijke oorzaken voor het probleem: Op welke wijze en onder welke voorwaarden ontstaat het probleem. Welke additionele problemen levert dit weer op. Het gaat in deze fase om het begrijpen en niets anders; het wijzen naar medewerkers of afdelingen is niet toegestaan.
 4. Bepaal de ‘root cause’: Wat zijn oorzaken dat dit probleem is ontstaan. Leg de onderlinge samenhang vast en onderbouw de geïdentificeerde oorzaken met bewijsstukken.
 5. Adviseer een oplossing of maatregel: Hoe kunnen we voorkomen dat dit probleem nog eens optreedt. Hoe moet die oplossing worden geïmplementeerd. Wie moet dat uitvoeren. Wat zijn de kosten, interne en externe risico’s van de oplossingen. Benoem waar mogelijk alternatieven.
 6. Rapporteer: In het eindrapport worden onderzoek, conclusies en aanbevelingen weergegeven, aangevuld met de bewijsstukken.

Maatwerk

De mogelijkheid bestaat om de incompany-training aan te passen naar uw specifieke bedrijfssituatie.

Duur

3 dagen (Uitvoering in 6 dagdelen ook mogelijk)

Deelnemers

Minimaal 8 en maximaal 12 medewerkers per groep.

Certificering

Medewerkers die alle dagen/dagdelen hebben gevolgd krijgen van Gilde-BT een bewijs van deelname.

Locatie

Incompany

Prijsstelling

€875,- per deelnemer.

 • Voorbereiding trainer (bezoek op locatie rondleiding / gesprek opdrachtgever)
 • Uitvoering programma – incompany (in onderling overleg te plannen)
 • Hand-out (informatie over ‘case’)
 • Deelnemersevaluatie (per deelnemer)
 • Opmaak persoonscertificaten
 • Evaluatie trainer en opdrachtgever (aparte afspraak, aantal weken na de training) – Reistijd en -koste

 

Subsidies en branchevergoedingen

Voor ons trainingsaanbod is in veel gevallen een vergoeding mogelijk vanuit uw eigen Opleidings- en Ontwikkelfonds. Daarnaast is voor MBO-BBL opleidingen voor bedrijven de ‘Subsidie Prakijkleren’ van toepassing. Voor meer informatie over deze vergoedingen en subsidies klikt u hier.

Meer informatie?

gilde_bt_logoBel of mail met één van onze opleidingsadviseurs!
Tel: 077 – 320 2006
E-mail: bedrijfsopleidingen@gilde-bt.nl

Ja, ik vind dit interessant

Wij gaan voor

%

tevredenheid

Waarom GBT OPLEIDINGEN?

 • Specialist in maatwerk opleidingen
 • Maximale aansluiting bij de praktijk
 • Expert op subsidie gebied
 • Hoog slagingspercentage
 • Hoge klantwaardering