Veiligheid op de werkvloer

Veiligheidstraining Metalektro

Bij veiligheid op de werkvloer gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen (zoals het gebruik van machines, gereedschappen, apparaten en installaties), maar persoonlijke veiligheid en daarbij horend gedrag is net zo belangrijk. Werkgevers en werknemers zijn hier samen verantwoordelijk voor. Veel werkgevers kiezen er dan ook voor om de geldende bedrijfs- en veiligheidsregels door middel van periodieke herhaling of toolboxmeetings op te frissen bij hun medewerkers.

GBT Opleidingen heeft nu een andere of aanvullende attractieve en laagdrempelige tool ontwikkeld waarmee medewerkers op een efficiënte, boeiende en goedkope manier getraind kunnen worden om veilig te blijven werken. Een kort bedrijfsspecifiek e-learningprogramma dat wordt afgesloten met toetsing en certificering, om zeker te zijn dat de belangrijkste bedrijf- én veiligheidsaspecten goed zijn begrepen.

Doelgroep – Veiligheidstraining

 • Nieuwe medewerkers (pré- of onboarding)
 • Huidige medewerkers

Vooropleiding

Geen vooropleiding vereist.

Opzet

Het programma van GBT Opleidingen is opgebouwd uit diverse kort te doorlopen modules. De basis van dit programma zijn generiek, door GBT Opleidingen ontwikkelde modules. Door deze generieke modules te combineren met bedrijfsspecifieke wensen, beeldmateriaal en richtlijnen wordt het programma aangepast naar uw bedrijf.

Een module is een leereenheid rondom een onderwerp, die in korte tijd kan worden doorlopen en heeft een ‘kop en staart’. De duur van het doorlopen van een totaal leerprogramma is uiteraard afhankelijk van het aantal modules. Bij een programma bestaande onze basis 8 leermodules is de gemiddelde duur 1 tot 1½  uur. Dit is uiteraard afhankelijk van de snelheid van de deelnemer en bedrijfsspecifieke aanpassingswensen.

Inhoud e-learning

 • Veilig werken bij …
 • Persoonlijke veiligheid
 • Borden in het bedrijf
 • Brand en ontruiming
 • Elektrotechnische Veiligheid
 • Machineveiligheid

* Eventueel te vervangen of aan te vullen met andere leermodules die gewenst zijn.

Inhoud van een (generieke) module

 • Een onderwerp (bijvoorbeeld: ‘Persoonlijke Veiligheid’)
 • Achtergrond informatie over dit onderwerp (beknopte theorie)
 • Diverse attractieve filmpjes (YouTube of bedrijfsspecifiek)
 • Diverse foto’s (GBT Opleidingen database of bedrijfsspecifiek)
 • Afwisselende korte oefeningen (bewustwording)

De afsluitende toets gaat over het gehele leerprogramma.

Resultaat

Bij het voldoende score van een aantal toetsvragen krijgt de deelnemer een veiligheidscertificaat. Dit certificaat kan hij printen (fysiek) of digitaal zichtbaar maken op zijn device. Dit certificaat wordt ‘geprint’ op een vooraf ingesteld en afgesproken template c.q. format. Vanuit ‘compliance’ kan het behaalde resultaat in de personeelsfile worden opgenomen.

Gedurende de periode na het behalen van het veiligheidscertificaat wordt gebruik gemaakt van de  MemoTrainer. Deze ingebouwde tool registreert welke stof is doorlopen en welke vragen uw medewerker fout heeft beantwoord en genereert op basis hiervan een aantal periodieke herhaalvragen. Op deze manier wordt de lesstof beter en sneller in het langetermijngeheugen opgenomen, en wordt kennis op peil gehouden rondom veiligheid!

Maatwerk

GBT Opleidingen heeft een generieke e-learning ontwikkeld die verder op maat wordt gemaakt voor uw bedrijf. Al bestaande regels, situaties, eisen en materialen worden met u besproken en door onze opleidingskundigen ingepast en opgemaakt in uw huisstijl (foto’s en films zijn ook inpasbaar).

Duur

1 tot 1½ uur

Deelnemers

Aantal onbeperkt.

Certificering

Bij het goed maken van een vooraf bepaald aantal toetsvragen krijgt de deelnemer een bedrijfsspecifiek veiligheidscertificaat.

Prijsstelling

Eenmalige kosten: €3.750,- (per bedrijf)
Gebruikskosten e-learning: €25,- (per deelnemer)

Tarieven zijn exclusief:

 • 21% BTW
 • Reiskosten.

 

Subsidies en branchevergoedingen

Voor ons trainingsaanbod is in veel gevallen een vergoeding mogelijk vanuit uw eigen Opleidings- en Ontwikkelfonds. Daarnaast is voor MBO-BBL opleidingen voor bedrijven de ‘Subsidie Prakijkleren’ van toepassing. Voor meer informatie over deze vergoedingen en subsidies klikt u hier.

Meer informatie?

gilde_bt_logoBel of mail met één van onze opleidingsadviseurs!
Tel: 077 – 320 2006
E-mail: bedrijfsopleidingen@gilde-bt.nl

Ja, ik vind dit interessant

Wij gaan voor

%

tevredenheid

Waarom GBT OPLEIDINGEN?

 • Specialist in maatwerk opleidingen
 • Maximale aansluiting bij de praktijk
 • Expert op subsidie gebied
 • Hoog slagingspercentage
 • Hoge klantwaardering