Peter's blog #1

Mijn medewerkers vertonen niet het gewenste gedrag

Uw medewerkers zijn de belangrijkste spil in het behalen van resultaten. Zijn medewerkers om die resultaten te behalen voldoende op de hoogte van
wat er verwacht wordt? En zijn ze ook op de hoogte over het waarom van die verwachting, welke narigheid er door onjuist handelen kan ontstaan?
Hoeveel narigheid is te voorkomen indien medewerkers wel laten zien wat van hen verwacht wordt? Geen verlies van tijd, kwaliteit, geld en het voorkomen
van ongelukken.

Vaak is het zo dat pogingen tot gedragsbeïnvloeding beperkt blijft tot het geven van informatie of kennis. Helaas blijkt dit onvoldoende te zijn om het gedrag van medewerkers echt te beïnvloeden en vervolgens structureel te doen veranderen.

Een deel van de ongevallen wordt veroorzaakt door het ontbreken van kennis, een deel door routinegedrag en een deel doordat medewerkers zich niet houden aan de regels (van Eijck et al, 2013). Het feit dat bedrijven en organisatie de structuur willen verbeteren is hiermee logisch te verklaren. Professionals realiseren zich steeds meer dat gedrag van leidinggevenden en medewerkers essentieel is bij het voorkomen van verlies in tijd, kwaliteit, geld en ongelukken.

Samen met u bieden we de mogelijkheid nader te analyseren wat er met medewerkers afgestemd op uw bedrijf gedaan kan worden om narigheid te voorkomen. Meer informatie over deze analyse vindt u op pagina over Excellente Medewerker Trainingsaanpak. U kunt mij ook altijd een mail sturen naar p.vijgenboom@gilde-bt.nl

 

 

Altijd op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes, blogs en trainingen? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief!