Opleidingsquickscan

Gratis bedrijfsopleidingsquickscan!

GBT Opleidingen biedt uw organisatie een gratis opleidingsquickscan service! Dit is de eerste stap om samen de juiste route te bepalen. De quickscan wordt uitgevoerd door onze ervaren trainingsarchitect op uw bedrijfslocatie. Uw bedrijfsbrede opleidingsvraag is leidend om te komen tot een passend advies.

Wat doen wij voor u?

Onze trainingsarchitect zal in één dag de juiste informatie naar boven halen zodat wij tot een advies kunnen komen dat past bij uw vraagstelling. Gedurende deze dag voeren wij de volgende activiteiten uit op uw bedrijfslocatie:

  • Gesprek met management over de huidige situatie, vraagstelling én doelstelling rondom ontwikkelen van medewerkers en afbakenen scope (functie/afdeling)
  • Rondleiding

Deze activiteiten geven onze trainingsarchitect het benodigde inzicht in vraagstelling, uitdagingen en mogelijkheden bij uw bedrijf. Het geeft vanuit verschillende invalshoeken een breder beeld waar het aan schort en waar het beter kan. Soms met voor uw organisatie verrassende bevindingen.

Het door ons op te stellen adviesrapport zal vervolgens desgewenst op locatie worden besproken met het management.

Wat levert het u op?

De analyses en gesprekken worden door ons verwerkt in een adviesrapport. Daarin is verwerkt:

  • Een uitwerking van de bevindingen (waar ligt het verbeterpotentieel?)
  • Heldere gedefinieerde doelstellingen voor het ontwikkeltraject van uw medewerkers (wat willen we bereiken?)
  • Advies over de scope voor het ontwikkeltraject van uw medewerkers (welke functie, welke afdeling en in welke fasering?)
  • Advies over de te nemen vervolgstappen (concept plan van aanpak)

Kortom: U krijgt het benodigde inzicht dat u intern kan helpen de juiste keuzes te maken als het gaat om het vooruithelpen van uw organisatie en uw medewerkers. U krijgt een beeld van de mogelijke vervolgstappen.